Sociale veiligheid binnen de club

BC Thuve is een leuke en gezellige vereniging en dat willen we uiteraard graag zo houden. Daarom vragen wij onze leden om zich te gedragen op de baan en iedereen te respecteren en in zijn of haar waarde te laten. Op deze pagina willen we jullie op de hoogte stellen van de regels die er binnen onze club gelden.

Huisregels

BC Thuve heeft huisregels opgesteld waarin staat vermeld aan welke gedragsregels er gelden binnen onze club. Deze gedragsregels volgen de normen van de Nederlandse badminton bond.

Klik hier voor onze gedragsregels

VOG voor trainers en vertrouwenspersoon

We zetten alles op alles om sociaal ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie te voorkomen. Dit vertaalt zich onder andere in het feit dat al onze trainers en vrijwilligers die helpen met jeugdtrainingen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) hebben overlegd.

Melden

Daarnaast hopen we dat leden die ongewenst gedrag of intimidatie binnen de club ervaren, dit melden. Het liefst natuurlijk aan de persoon die het ongewenste gedrag vertoont, maar indien dit lastig is kan dat ook aan andere leden, trainers of bestuursleden. Als ook dit lastig is, kan het ook gemeld worden bij de Nederlandse badminton bond: Grensoverschrijdend gedrag (badminton.nl)