Netiquette

Na afloop van de wedstrijd feliciteert de verliezer de winnaar. Andere voorbeelden van badmintonetiquette zijn het aanbieden van excuses na een smash op het lichaam.

Verder wordt er niet met het racket gegooid (al dan niet naar een tegenstander).

Incidentele scheidsrechterlijke dwalingen zijn inherent aan sport, maar de scheidsrechter heeft altijd het laatste woord, dus ook bij badminton.

Indien deze het betwiste voorval niet heeft kunnen waarnemen, wordt besloten tot het spelen van een let. 

Let 


Soms gebeurt het dat men nog niet klaar was voor de service, men kan het niet eens worden over het al dan niet uit zijn van de shuttle of er valt een shuttle van anderen in het veld tijdens een rally.

Met andere woorden, er vindt een onvoorziene gebeurtenis plaats. Men gaat dan over tot het spelen van een let. Dit betekent dat de rally overnieuw gespeeld moet worden en dat men dus opnieuw serveert. 

Privacyverklaring  |  BC Thuve - Dé badmintonvereniging uit Duiven  |  Mijn cookie toestemming intrekken