Opzeggen

Opzeggen

Aanmelden als lid van BC Thuve is voor een periode van minimaal 6 maanden, waarna een opzegtermijn van twee betalende maanden van kracht wordt. De bondscontributie wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld en geind. Opzeggen dient voor 1 december te gebeuren. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie (dit kan per e-mail: ledenadministratie@bcthuve.nl). Graag horen we ook de reden van opzegging.

Uiteraard hopen wij niet dat vanwege financiële redenen moet worden opgezegd. Daarom willen we ook wijzen op de volgende mogelijkheden;

Mensen die een uitkering ontvangen hebben recht op een GelrePas, hiermee is er de mogelijkheid om korting te krijgen op de contributie. Ook via het Jeugdsportfonds is het mogelijk om reductie te krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester.

Privacyverklaring  |  BC Thuve - Dé badmintonvereniging uit Duiven  |  Mijn cookie toestemming intrekken