Contributie

BC Thuve kent een maandcontributie d.m.v. automatisch incasso. In de Algemene Leden Vergadering, zijn onderstaande contributiebedragen vastgesteld.

Jeugdleden (t/m 17 jaar): €   13,--*
Volwassen leden:  € 14,--
65+ leden:   €   10,50
B(uitengewone) -leden  €   5,-- (bijvoorbeeld bij langdurige blessures)

* Met ingang van januari 2012 is het tarief voor de jeugd gestegen, dit in verband met de toegevoegde training op donderdag.

Voor competitiespelers geldt de volgende toeslag:

Jeugdleden:  € 24,- per jaar
Volwassen leden: € 36,- per jaar

De competitietoeslag wordt alleen in rekening gebracht in de maanden dat werkelijk competitie wordt gespeeld, namelijk van september t/m februari. Bovenstaande maandtarieven worden in de genoemde maanden verhoogd met € 4,-- voor jeugdleden en € 6,-- voor volwassen leden.

Aanmelden als lid van BC Thuve is voor een periode van minimaal 6 maanden, waarna een opzegtermijn van twee betalende maanden van kracht wordt. De bondscontributie wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld en geind. Opzeggen dient voor 1 december te gebeuren.

Nederlandse Badmintonbond
BC Thuve is aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond (NBB). Hierdoor zijn alle leden verplicht lid van de NBB, waarvoor separaat contributie verschuldigd is. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld en bedraagt op jaarbasis voor 2017:

Voor competitiespelende jeugdleden: € 35.50
Voor competitiespelende volwassen leden: € 46.50

Voor Recreanten jeugdleden: € 23.00
Voor Recreanten volwassen leden: € 32.50

Deze contributie wordt bij aanvang van het lidmaatschap (naar evenredigheid) direct geheven voor het lopende jaar en daarna telkens in de maand januari voor het gehele nieuwe jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig  € 5,--

Korting

Mensen die een uitkering ontvangen hebben een GelrePas, hiermee is er de mogelijkheid om korting te krijgen op de contributie. Ook via het Jeugdsportfonds is het mogelijk om reductie te krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester.

 
What do you want to do ?
New mail
Privacyverklaring  |  BC Thuve - Dé badmintonvereniging uit Duiven  |  Mijn cookie toestemming intrekken