Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor een goede coördinatie van alles wat de club aangaat en bestaat uit:

Voorzitter: Job van Essen
voorzitter@bcthuve.nl

Secretaris: Anita van Oosterom
Secretaris@bcthuve.nl

Technische Commissie: Dennis van Hulst
technische_zaken@bcthuve.nl

Algemene zaken: Richard Horsman
algemeen@bcthuve.nl

Penningmeester: Vacant

Eens per jaar, in de maand maart, komt de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Tevens vinden benoemingen plaats en komen belangrijke onderwerpen in stemming. Tijdens de ALV worden onder meer de contributiebedragen vastgesteld, de financiële jaarcijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd en de begroting voorgelegd aan de leden. De leden kunnen tijdens de ALV vragen stellen over o.a. het beleid van BC Thuve en voorstellen doen.

U kunt het bestuur een e-mail sturen: Naar contactpagina

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Privacyverklaring  |  BC Thuve - Dé badmintonvereniging uit Duiven  |  Mijn cookie toestemming intrekken