Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor een goede coördinatie van alles wat de club aangaat en bestaat uit:

Voorzitter: Job van Essen
Secretaris: Anita van Oosterom
Penningmeester: Stefan Roukens
Technische Comissie: Dennis van Hulst
Jeugdzaken: Niek Boersma

Eens per jaar, in de maand maart, komt de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Tevens vinden benoemingen plaats en komen belangrijke onderwerpen in stemming. Tijdens de ALV worden onder meer de contributiebedragen vastgesteld, de financiële jaarcijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd en de begroting voorgelegd aan de leden. De leden kunnen tijdens de ALV vragen stellen over o.a. het beleid van BC Thuve en voorstellen doen.

U kunt het bestuur een e-mail sturen: Naar contactpagina

 

Privacyverklaring  |  BC Thuve - Dé badmintonvereniging uit Duiven  |  Mijn cookie toestemming intrekken